РОМИТЕ ВЪВ ВИДИН

Роми във Видин има още отпреди Освобождението от османска власт през 1878г. В едно преброяване от 1879г (публикувано от Феликс Каниц) се посочва, че те живеят извън крепостта, в шест махали, сред останалото население. През 30-те години на XX в, циганите вече живеят компактно само в квартал „Бара махла" (около гарата) и на ул."Средна гора" (съществуваща и сега). Поради това, че тези места се заблатяват и са негодни за живот, при тях има най-много болни от малария.

Общинският съвет на Видин решава през 1936 г. циганите да се заселят на по-добро място, западно от града. За тази цел на домакинство се дава безплатен парцел от 150 кв.м. камък, безплатен превоз на материали и помощ от 200 лв. Общината се задължава да прокара улици, електрически ток и водоснабдяване с помпи, с което ще се подобри техният бит. Оттогава циганите заживяват откъснато от другото население на града в кв."Нов път". Контактите им се свеждат само във връзка с прехраната им.

След 9 септември 1944г. комунистическата власт ги заставя да променят досегашния си начин на живот и да се приобщят към тогавашното общество и идеали. В изпълнение на Постановление № 258 на Министерския съвет ромите са настанени като работници в редица промишлени предприятия и в селското стопанство. Циганите усвояват и професии, непрактикувани в миналото. Интеграцията разширява достъпа им до възможностите на съвременното общество. Изменя се социалният статус и бит на отделната личност, семейство и на квартала. На мястото на старите кирпичени къщи се изграждат масивни, с ново обзавеждане и придобивки - радио, телевизия, леки автомобили. За благоустрояването на квартала се отпускат средства, но поради непрекъснатото му разрастване, то винаги остава недовършено.

Промените след 1989 г поставят циганите в друга, различна от комунистическата икономическа и социална среда. Отварянето на обществото и на границите, възстановената лична свобода им разкрива нови възможности за живеене в търсене на своята идентичност, щастие и място в демократичното общество.

РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ