ПРАЗНИЦИ НА РОМИТЕ ОТ ВИДИН

Празниците на ромите показват в най-висша степен колко близки са традициите и обичаите на различните етноси, живеещи в България. Като цяло ромските празници съвпадат най-вече с българските календарни народни празници (дори при ромите-мюсюлмани), в празничния ритуал присъстват множество елементи от българския празничен ритуал. Но всеки един от празниците получава специфично-ромско осмисляне: свързва се с някоя ромска легенда, части от ритуала се видоизменят като се пречупват през душевността на ромите и т.н. Нещо повече: елементи от ритуала, отдавна изчезнали сред българите, днес продължават да се срещат при много от ромските групи. В резултат от всичко това празниците и обичаите на ромите в България не могат да бъдат редуцирани нито до празниците и обичаите на българския етнос (въпреки българския им субстрат), нито пък да бъдат отъждествени с празниците и обичаите на ромите от другите европейски страни (въпреки ромското им осмисляне).

Най-големите празници на ромите от Видин са:

Василовден (Банго Васили)
Атанасовден (Гонене на чумата)
Тудорица
Гергьовден
Международен ден на ромите